maandag, 22. januari 2007 - 11:47

Vogels in Zeeland bedreigd, leerlingen vragen provincie om hulp

Leerlingen van de basisschool De Regenboog uit Oostkapelle gaan op woensdag 24 januari a.s. om 14:30u naar het Zeeuwse provinciehuis om aandacht te vragen voor bedreigde vogels in hun provincie.Aan gedeputeerde van Zandbrink bieden zij een kijkdoos aan die ze hebben gemaakt in het kader van de WILDzoekers Rode Lijst-wedstrijd.

Vogelbescherming Nederland zet de kijkdoosaanbieding kracht bij door de heer van Zandbrink tevens een Manifest te overhandigen met suggesties voor een verbetering van de leefsituatie voor Rode Lijst soorten.

Vogelbescherming Nederland voerde in 2006 campagne voor de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Hierop staan 78 vogelsoorten die in ons land ernstig onder druk staan en in hun voortbestaan worden bedreigd. De jeugdclub WILDzoekers, van o.a. Vogelbescherming en Natuurmonumenten, organiseerde in dit kader een kijkdozenwedstrijd onder basisscholen.

Honderden scholen uit het gehele land namen hieraan deel. De leerlingen van De Regenboog mogen in Zeeland de wedstrijddeelnemers vertegenwoordigen en overhandigen hun kijkdoos aan de gedeputeerde. Zij zullen hem vragen beter te zorgen voor de in Zeeland bedreigde vogels, zoals de strandplevier, visdief, middelste zaagbek, grote stern, zomertortel, bontbekplevier en de dwergstern.

In het door Vogelbescherming Nederland opgestelde manifest ‘’Meer natuur voor bedreigde vogels’’, dat eveneens aan de gedeputeerde wordt aangeboden, wordt een appèl gedaan op de provincie om er voor te zorgen dat de eerstvolgende Rode Lijst (in 2014) er een stuk hoopvoller uit ziet. Vogels zijn immers goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en milieu.

Met haar natuurbeleid en de uitvoering ervan heeft de provincie grote invloed op verbetering van de situatie van onze Nederlandse broedvogels.
Provincie:
Tag(s):