dinsdag, 27. februari 2007 - 18:09

Vrouwen hebben geen belangstelling voor burgemeesterspost Assen

Assen

Achttien mannen hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature van de gemeente Assen. De vacature is ontstaan door het komende vertrek van burgemeester Dineke van As per 1 juni 2007, afgelopen vrijdag sloot de reactietermijn voor de vacature.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 41 tot 61 jaar. Zes van hen zijn lid van de PvdA, vier van het CDA, vier van de VVD, en één van GroenLinks. Drie kandidaten zijn partijloos. Van de sollicitanten zijn vier mensen afkomstig uit of gelieerd aan het bedrijfsleven; de overigen komen uit het openbaar bestuur in brede zin.

Commissaris van de Koningin Relus ter Beek voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie die vanuit de gemeenteraad van Assen is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad de voordracht overneemt, gaat die als aanbeveling - samen met een advies van de commissaris van de Koningin - naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De naam van de als eerste voorgedragen kandidaat zal openbaar worden gemaakt.

De Kroon zal de nieuwe burgemeester naar verwachting voor de zomer van 2007 benoemen.
Provincie:
Tag(s):