zaterdag, 10. februari 2007 - 22:29

Werkzaamheden Nationaal Park in Hoogersmilde van start

Hoogersmilde

In Hoogersmilde zijn aan de Bosweg de werkzaamheden gestart die vorm moeten geven aan de poortgedachte die het Nationaal Park Het Drents-Friese Wold aan deze kant van het park wil realiseren. Het Recreatieschap Drenthe is namens het Nationaal Park de opdrachtgever van het project.

Dankzij een subsidie van Leader (Europese Unie) kan dit project, als onderdeel van een omvangrijker poortenplan rond het Nationaal Park, worden gerealiseerd. De projectleiding is in handen van de Grontmij. Uitvoerder is de firma Oldenkamp uit Hoogersmilde. Oldenkamp is inmiddels begonnen met de aanpassing van twee kruispunten en de aanleg van tien parkeerplaatsen aan het begin van het bosgebied van Staatsbosbeheer. De bestrating van de weg zal zodanig worden veranderd dat de snelheid van het verkeer afgeremd wordt. Bovendien kunnen bezoekers deze plaats het binnengaan van het Nationaal Park beter ervaren.

Verder wordt het betonfietspad ter plaatse verlegd om meer ruimte te krijgen en wordt de bebording gesaneerd en aangepast aan de nieuwe situatie. Ook wordt een picknickplaats opgeknapt, o.a. door een aantal nieuwe fruitbomen bij de bestaande te planten.

De verwachting is dat het werk binnen een paar weken geklaard zal zijn. Zodra het verkeer er weer langs kan, wordt die mogelijkheid geboden om de overlast van de afsluiting zo kort mogelijk te laten duren.
Provincie:
Tag(s):