dinsdag, 5. juni 2007 - 17:02

Wmo-inloopochtend

Uithuizen

Op vrijdag 8 juni organiseert de gemeente Eemsmond van 10.00 tot 12.00 uur in Hotel Het Gemeentehuis in Uithuizen een Wmo-inloopochtend. Inwoners en belangenorganisaties, zoals ouderenbonden, patiëntenverenigingen en verenigingen Dorpsbelangen kunnen al hun wensen, ideeën en/of opmerkingen over de Wet maatschappelijke ondersteuning doorgeven. Deze informatie wordt meegenomen in het Wmo-beleidsplan dat de gemeente dit jaar ontwerpt.

Gemeenten moeten dit jaar (2007) in een beleidsplan vastleggen wat zij willen bereiken aan maatschappelijke ondersteuning. Daarom legt de gemeente Eemsmond voor maximaal vier jaar vast hoe zij de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat inrichten.

In het Wmo-beleidsplan komen de volgende negen onderwerpen aan de orde: leefbaarheid en sociale samenhang, jeugd, informatie, advies en cliëntondersteuning, vrijwilligerswerk en mantelzorg, bevorderen deelname aan de samenleving, voorzieningen voor mensen met beperkingen, daklozen, vrouwenopvang en huiselijk geweld, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg.

De ideeën, adviezen en meningen die de gemeente verzamelt, worden zoveel mogelijk gebruikt bij het schrijven van het Wmo-beleidsplan. Het beleidsplan wordt rondom oktober 2007 voorgelegd aan de gemeenteraad, inclusief de ideeën, adviezen en meningen die niet in het plan zijn verwerkt. Als de gemeenteraad akkoord is met de plannen, wordt gestart met de uitwerking en uitvoering van het Wmo-beleidsplan.

Op donderdag 7 juni vindt de inloopbijeenkomst plaats voor de professionele organisaties, zoals zorg- en voorzieningenaanbieders. Ook van deze groep wil de gemeente Eemsmond weten wat hun ideeën zijn en wordt aan deze organisaties om advies gevraagd.
Provincie:
Tag(s):