zaterdag, 5. april 2008 - 9:44

Aanpak overlastgevende jongeren Kanaleneiland voortgezet

Utrecht

Op basis van een evaluatie hebben burgemeester, officier van justitie en districtschef van de politie besloten de handhaving voort te zetten. Het samenscholingsverbod wordt goed nageleefd. De extra inzet van politie en het cameratoezicht zijn daarbij belangrijk. Het gewenste effect wordt gerealiseerd: criminaliteit en overlast zijn gehalveerd. Het gevoel van veiligheid van bewoners is verbeterd.

Het beeld op straat is rustiger en jongeren zijn ontvankelijker voor hulpverlening. Er is nauwelijks sprake van een ‘waterbedeffect’ naar andere gebieden. Ook na de aanpassing van de handhaving (op basis van de rechterlijke uitspraak) is geen toename van overlast en criminaliteit geconstateerd.

De Utrechtse kantonrechter sprak op 13 februari zeven jongeren vrij die werden verdacht van overtreding van het samenscholingsverbod. De rechter was van mening dat alleen samenzijn niet voldoende is om van samenscholing te spreken: er moet sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde. Het OM is in beroep gegaan, omdat het – met gemeente en politie – van mening is dat er van de jongeren uit de groep van tachtig wel degelijk een dreiging van de openbare orde uitgaat, als zij met vijf of meer samenkomen.

Daarom is de mogelijkheid om preventiever op te kunnen treden gewenst. Inmiddels hebben de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aangekondigd dat zij een ‘groepsverbod’ willen toevoegen aan het binnenkort te verwachten wetsvoorstel ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Een dergelijk ‘groepsverbod’ maakt preventiever optreden en gedragsaanwijzingen mogelijk. Deze wet is op zijn vroegst begin 2009 van kracht.
Provincie:
Tag(s):