maandag, 14. april 2008 - 14:26

‘Natuurlijk wonen’ in voormalig klooster

Hoogeveen

Organische architectuur wil het evenwicht tussen mens en natuur herstellen. Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de thema-avond ‘Natuurlijk wonen’. Architect en stedenbouwkundig Frans van der Werf en landschapsarchitect Jorn Copijn zijn de sprekers van deze avond. Op donderdagavond 17 april staan om 20.00 uur de deuren van het voormalig klooster open voor belangstellenden. De entree bedraagt vijf euro.

Architectuur beïnvloed ons bestaan en welbevinden. Materialen, kleuren en de vormen van ruimten hebben een grote werking. In onze 'kunstmatige' wereld dreigt zowel het contact en de balans met de natuur als met het natuurlijke in onszelf verloren te gaan. In de 'organische architectuur' willen we dit evenwicht herstellen door de vormgeving af te stemmen op de wezenlijke behoeften van de gebruiker.

Frans van der Werf (architect en stedenbouwkundige) zal ingaan op de relatie tussen mens en architectuur, Jorn Copijn (tuin- en landschapsarchitect) op de relatie van architectuur met de levende natuur: de wereld van planten en dieren.

Tot en met 12 mei is in het voormalig glasmuseum de tentoonstelling ‘Organische architectuur, mens en natuur als inspiratie voor het bouwen’ te zien. Tijdens de tentoonstelling wordt een aantal lezingen gehouden over onder andere (organische) architectuur en stedenbouw, ecologisch bouwen en particulier opdrachtgeverschap. Het volledige programma is te zien op www.expo.organische-architectuur.org of kijk op www.hartstochtinhoogeveen.nl.
Provincie:
Tag(s):