zondag, 15. juni 2008 - 12:46

“Zuidwestenwind� waait door Enschede

Enschede

Onder de noemer “Zuidwestenwind� heeft Politie Twente samen met de Parkeerpolitie, Stadswacht, Milieupolitie, Douane en Belastingdienst op vrijdag 13 juni een controledag gehouden in de Enschedese wijken Zuid en West. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Deze handhavingdag wordt drie keer per jaar gehouden met het doel de overlast in de wijken terug te dringen. Vrijdag 13 juni van 07.15 uur tot ongeveer 19.00 uur is de tweede handhavingdag van dit jaar gehouden, de eerste was op vrijdag 7 maart jl.

Samen met diverse instanties, als Belastingdienst, Douane, Parkeerpolitie, Stadswacht en motorrijders van Politie Twente, zijn door agenten van Enschede West en Zuid meerdere controles uitgevoerd in beide wijken.

Dit zijn verkeerscontroles, controles van diverse hangplekken, milieucontroles en andere zaken die in de zogenaamde wijkscans naar voren zijn gekomen. De Milieupolitie heeft 3 boetes uitgedeeld, twee voor het illegaal storten van afval en één voor het afval verbranden.

De Stadswachten hebben diverse rondslingerende winkelwagens terug kunnen bezorgen bij de rechtmatige supermarkten. De Parkeerpolitie heeft in totaal 73 parkeerboetes uitgeschreven, 57 maal voor het parkeren op het trottoir, 7 maal voor het parkeren buiten de vakken, vijf maal voor het parkeren op een groenstrook en 4 maal voor het parkeren terwijl een parkeerverbod geldt.

De Belastingdienst heeft voor ruim 6000 euro aan achterstallige vorderingen geïncasseerd en vier auto’s in beslag genomen. Bij de verkeerscontroles zijn zes bekeuringen uitgeschreven voor het niet handsfree bellen, 25 personen droegen geen gordel, zeven bestuurders hadden geen rijbewijs bij zich, van vijf voertuigen was de lading niet goed bevestigd en ongeveer elf diverse andere overtredingen.

Bij de bromfietscontrole werden vijf personen verrast met een boete, één bestuurder is niet in het bezit van een bromfietscertificaat, 1 bestuurder droeg geen helm en 3 bromfietsen voldeden niet aan de gestelde constructie-eisen voor wat betreft de snelheid.

Verder werd één hangjongere naar school gebracht en een 23-jarige Enschedeër aangehouden voor winkeldiefstal, hij is omdat hij een veelpleger is in verzekering gegaan.
Provincie:
Tag(s):