woensdag, 5. november 2008 - 16:37

‘Oude gasfabriek’ Bedum blijft voorlopig staan

Bedum

Begin november wordt een begin gemaakt met de sloopwerkzaamheden op het gasfabriekterrein in Bedum. Op die locatie is nieuwbouw gepland. Woningstichting Wierden en Borgen wil er een verpleeghuis en appartementen realiseren. Het pand van de oude gemeentelijke gasfabriek, dat dateert uit 1910, blijft voorlopig staan.

Sloop hiervan is pas mogelijk nadat er door de minister van OCW een uitspraak is gedaan op een verzoek om het pand als monument aan te wijzen. Die uitspraak komt waarschijnlijk nog dit jaar af.

Het pand dat als eerste gesloopt gaat worden, wordt tot op de vloer afgebroken. Het gaat om het pand aan de Wilhelminalaan waarin de organisatie voor kinderopvang ‘Kids2B’ tot voor kort gehuisvest was. Die organisatie heeft intrek genomen in het voormalige waterschapshuis in Onderdendam. De gemeente werkt, samen met de provincie Groningen, energiebedrijf Essent en woningstichting Wierden en Borgen aan een nieuwe invulling van de locatie. Wierden en Borgen wil er een verpleeghuis en appartementen bouwen.

Het terrein is zwaar verontreinigd. Voor de sanering van de locatie is inmiddels subsidie toegezegd. De bodem is vervuild met onder meer PAK’s, teer en cyanide. De gemeente Bedum werkt inmiddels, met Essent en de provincie, aan een saneringsplan. Sanering van het terrein wordt voorzien in 2009.

De oudste opstallen op het terrein, de oorspronkelijke gasfabriek, blijven voorlopig staan. Door de Stichting Beemer Aarfgoud werd afgelopen zomer een aanvraag ingediend om het pand tot monument te verklaren. Dat verzoek is door het Bedumer gemeentebestuur afgewezen. De minister van Cultuur moet er een definitief oordeel over vellen. Dat oordeel wordt nog dit jaar verwacht.
Provincie:
Tag(s):