dinsdag, 7. oktober 2008 - 16:08

Architecten herbouw Elleboogkerk bekend

Amersfoort

De combinatie Marx & Stetekee Architecten uit Eindhoven en Architectenburo Verlaan & Bouwstra uit Vianen gaat een plan maken tot herbouw van de Elleboogkerk. Het college van Amersfoort heeft besloten de opdracht te gunnen aan deze combinatie op basis van hun visie op de herbouw en hun ervaring met restauratieprojecten. Met deze keuze kan de herbouw van de kerk snel beginnen. Het streven is om in 2010 klaar te zijn met de herbouw.

Uit de eerdere projecten van de architecten blijkt dat zij zorgvuldige restauratie van monumenten weten te combineren met hedendaagse architectuur. Daarbij valt hun aandacht voor details op. Voorbeelden van deze projecten zijn Het Klooster in Vught en de Grote Kerk in Veere.

De architecten gaan uit van een harmonieuze restauratie van de gevel en kap van de Elleboogkerk. Daarnaast hebben zij een visie gepresenteerd op de inpassing van het Armandomuseum in de kerk. Zij zijn in staat om met respect voor de monumentale kerk een volledig nieuw museum te ontwerpen dat technisch goed functioneert en publieksvriendelijk is. De kernwoorden daarbij zijn eenvoud en kracht; woorden die passen bij het werk van Armando. De architecten gaan uit van de inzet van hoogwaardige en hedendaagse, maar terughoudende middelen om dit te bereiken.

In de opdracht om te komen tot een nieuwe plek voor het Armandomuseum gaat de gemeente uit van twee verschillende varianten. De eerste variant bestaat uit het herstel van het museum in de oorspronkelijke staat. De tweede variant beoogt een vergroting van het aantal vierkante meters voor het museum. Deze extra ruimte zal de stichting Amersfoort in C zelf moeten financieren.

Op 22 oktober 2007 is de Elleboogkerk aan de Langegracht in Amersfoort grotendeels door brand verwoest. In de kerk was het Armandomuseum gehuisvest. Op 8 april van dit jaar besloot het college het exterieurherstel van de kerk in de oorspronkelijke vorm te laten plaatsvinden. Het interieur moet worden gerenoveerd met behoud van de ruimtelijke kwaliteit.
Provincie:
Tag(s):