woensdag, 5. november 2008 - 8:57

Belangrijk deel gemeentelijke diensten nu online beschikbaar

Gieten

Van een aantal belangrijke gemeentelijke diensten kunnen inwoners van de gemeente Aa en Hunze vanaf nu via internet gebruik maken, ook het online betalen is mogelijk gemaakt. Burgemeester Eric van Oosterhout is een grote voorstander van de online dienstverlening: “Deze vorm biedt onze inwoners een extra keuzemogelijkheid en is daarom ook een zeer welkome aanvulling!�

Via het digitale loket op www.aaenhunze.nl zijn de volgende diensten beschikbaar: Uittreksel GBA: het aanvragen van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dit is een bewijs van inschrijving in de gemeente. Het geeft de meest recente gegevens over naam, adres en woonplaats weer. Uittreksel burgerlijke stand: het aanvragen van een akte van de burgerlijke stand. Hierop staan gegevens die bij een bepaalde levensgebeurtenis, zoals geboorte, huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding en overlijden, zijn vastgelegd.
Verhuizing binnen of naar gemeente: het doorgeven van een verhuizing in de nieuwe woonplaats en verhuizing binnen de gemeente.
Vertrek naar het buitenland: emigratie melden bij de gemeente waar men staat ingeschreven tot het moment van vertrek naar het buitenland.
Wijzigen naamgebruik: het aangeven met welke achternaam men wil worden aangeschreven. Geheimhouding: het aangeven dat gegevens niet aan derden verstrekt mogen worden, bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, genootschappen op geestelijke grondslag, instellingen en voorzieningen voor onderwijs.

Voor het aanvragen van de genoemde diensten heeft men DigiD nodig, de persoonlijke toegangscode voor elektronische diensten van de overheid. DigiD is ook nodig bij elektronische diensten van onder andere de Belastingdienst, de IB-groep en de Sociale Verzekeringsbank. Aanvragen gaat eenvoudig via www.digid.nl.

Aan het aanvragen van een uittreksel uit de GBA of burgerlijke stand zijn kosten verbonden. Het is nu mogelijk online voor deze aanvragen te betalen. Dit verloopt via iDEAL, Visa of MasterCard. Zodra een klant betaald heeft, wordt de aanvraag afgehandeld.

Door in te loggen op “Mijn gemeente� via de site kunnen klanten zien hoe ver de aanvraag is: ontvangen, in behandeling, of afgehandeld. De uittreksels ontvangt men via de post thuis.
Provincie:
Tag(s):