vrijdag, 15. augustus 2008 - 15:40

Bestuurlijke boetes voor dieren-mishandeling

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd met een wetsvoorstel om bestuurlijke boetes in te voeren om slagvaardiger te kunnen optreden tegen dierenmishandeling tijdens bijvoorbeeld veetransporten.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het rapport Vanthemsche, dat de toezichthoudende functie van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) beoordeelde, is van kabinetszijde de bestuurlijke boete al in het vooruitzicht gesteld. Bedrijven kunnen worden beboet met maximaal 670.000 euro per overtreding, voor particulieren is de hoogste geldboete 67.000 euro. De praktijk tot nu toe is dat bij gevallen van dierenmishandeling het Openbaar Ministerie overweegt of er vervolging moet worden ingesteld. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ambtenaren van de VWA bij een geconstateerd feit zelf een boete opleggen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):