vrijdag, 15. augustus 2008 - 8:35

Binnenkort rampenoefening in Brabant

Tilburg

Op een nog onbekende datum in de periode vrijdag 15 augustus tot en met zondag 14 september 2008 houden de hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer, de geneeskundige hulpverlening en gemeenten van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een rampenoefening.

Verrassing
De oefening moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders; daarom blijft de precieze datum tot het laatste moment geheim. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten Breda, Tilburg, Geertruidenberg en Moerdijk zal plaatsvinden.

Ramp
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de oefening. Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp, een praktijktoets. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Geen gillende sirenes
Het gaat hierbij niet om het oefenen door de operationele diensten, maar om het oefenen van bestuurders en leidinggevenden. Ambulances, brandweer- en politie-auto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Veiligheid blijft gewaarborgd
De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er zich een echte ramp of groot ongeval voordoet in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, dan kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen
Provincie:
Tag(s):