woensdag, 27. februari 2008 - 13:08

Brandschade te groot voor behoud historische gevels

Coevorden

De gemeente Coevorden heeft een sloopvergunning aangevraagd voor Kasteel 5 en Kasteel 7 in Coevorden. Beide panden hebben vorig jaar onherstelbare schade opgelopen tijdens een uitslaande brand. Met de huidige bouwkundige staat is het niet verantwoord om beide gevels in te passen in het multifunctionele gemeentehuis.

De historische gevels van de panden Kasteel 5 en Kasteel 7 in Coevorden maken onderdeel uit van het ontwerp van het multifunctionele gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gevels opnieuw op te laten bouwen met zoveel mogelijk authentieke bouwmaterialen en de oorspronkelijke bouwtechnieken. Op deze manier ontstaan fraaiere gevels die hetzelfde karakter en uitstraling hebben als de oorspronkelijke gevels. De herbouw is niet duurder dan de eerst geraamde renovatie van de panden.

Door de brand in 2007 hebben de panden Kasteel 5 en 7 flinke schade opgelopen. De gevels zijn weliswaar blijven staan, maar de bouwkundige staat is flink verslechterd. Er is scheurvorming opgetreden en waarschijnlijk zijn er mechanische spanningen en verschoven draaglijnen in de constructie ontstaan, die zich pas openbaren bij de werkzaamheden. Er is daardoor een reële kans dat de gevels bezwijken als ze losgezaagd worden van het achterliggende gebouw. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor de mensen die het werk uitvoeren.

Daarnaast moet vlak achter de gevels voor het archeologisch onderzoek een onderzoeksleuf worden gegraven met een diepte van 4 meter. Hierdoor ontstaat beweging in de ondergrond waardoor nieuwe scheuren ontstaan en bestaande scheuren groter worden.
Provincie:
Tag(s):