donderdag, 27. maart 2008 - 21:52

Brede agrarische samenwerking Nieuw-Buinen uniek in Nederland

De gemeente Borger-Odoorn heeft donderdag, namens de Agenda voor de Veenkoloniën, provincie Drenthe, provincie Groningen, ingenieursbureau Arcadis en het ministerie van LNV/ Dienst Landelijk Gebied een uniek pilotproject over de realisatie van een innovatieve samenwerking tussen vier agrarische bedrijven gepresenteerd.
Het gebied, dat ten zuiden van Nieuw Buinen ligt, biedt de agrariërs een oplossing voor economische/
milieutechnische en planologische knelpunten. In het pilotproject staan innovatie, (bio-)energie en nieuwe bedrijvigheid centraal. De pilot is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen de bedrijven en de overheid.

Door agrarische bedrijven uit de lintbebouwing te halen en te verplaatsen naar het buitengebied wordt de veiligheid en leefbaarheid van het woonmilieu binnen de lintbebouwing verbeterd. Daarnaast biedt verplaatsing van agrarische bedrijven naar het buitengebied de mogelijkheid om uit te breiden, waar dit vanwege milieuhygiënische overwegingen en ruimtelijke beperkingen binnen een woonomgeving in de bestaande situatie niet mogelijk was.

Voor het project is gezocht naar een combinatie van inplaatsing (melkveehouderij) en verplaatsing vanuit het lint. Met de komst van een melkveehouderij uit het Twentse Tubbergen is een ‘inplaatser’ gevonden. Samen met drie gegadigden uit de regio (verplaatsers) - een melkveehouder, akkerbouwer/ bollenkweker en pluimveehouder - zal de planologische haalbaarheid van het gebied in Nieuw Buinen Zuid in kaart worden gebracht. Hierbij wordt ook de mogelijkheid voor een energiebouwblok onderzocht.

Afgesproken is dat overheden en ondernemers zich gezamenlijk inzetten om het project financieel haalbaar te maken, waarbij expliciet aandacht is voor geld inverdienen. Het gaat daarbij onder andere om aandacht voor het energiebouwblok (bio-energie), maar ook over creatief hergebruik van de oude agrarische locaties.
Provincie:
Tag(s):