dinsdag, 3. juni 2008 - 13:43

Bunker Larenstein wordt opgeblazen

De Bilt

De gemeenteraad heeft ingestemd met de sloop van de commandobunker op het toekomstige bedrijventerrein Larenstein. De bunker dateert uit de jaren vijftig en werd gebruikt als commandobunker bij een atoomaanval. Het besluit tot sloop is genomen uit veiligheidsoverwegingen. Dit betekent dat vanaf juni tot november sloopwerkzaamheden plaatsvinden op het terrein.

Bij de sloop van de bunker zal gebruik worden gemaakt van explosieven. De sloop van de bunker is nodig omdat het een te gevaarlijk object is. De deuren van de bunker worden regelmatig opengebroken waardoor iedereen toegang heeft. Dit levert onveilige situaties op. Als de deur van de bunker dichtvalt, kan men deze niet van binnenuit openen. Bovendien kunnen mensen door de dikte van de muren niet om hulp vragen.

De sloop van de bunker wordt uitgevoerd door een gecertificeerd aannemersbedrijf dat veel ervaring heeft met het slopen van soortgelijke bunkers. De gemeente heeft gekozen voor de veiligste manier van slopen die de minste overlast met zich mee brengt. Gedurende de sloop informeert de gemeente inwoners over de stand van zaken via brieven, de gemeentepagina Biltbuis en de website.
Provincie:
Tag(s):