vrijdag, 23. mei 2008 - 11:42

Cramer wil grootschaliger gebruik warmte-koude opslag

Den Haag

Het Rijk, de provincies en de gemeenten gaan grootschalig gebruik maken van warmte-koude opslag. Minister Cramer (Ruimte en Milieu) heeft toegezegd een taakgroep op te zetten die dit op korte termijn mogelijk moet maken. De bewindsvrouw heeft dat gezegd tijdens een landelijke conferentie over bodembeleid op woensdag 21 mei.

Warmte-koude opslag is een duurzame energiebron waarbij water wordt opgeslagen in een geïsoleerde wateropvang in de grond. 's Zomers pompt men warm water naar beneden, dat in de winter voor verwarming naar boven gaat. 's Winters gaat koud water de opslag in, dat in de zomer voor koeling retourneert.

Rolverdeling
Warmte-koude energie levert vooral goede resultaten als het op grote schaal wordt toegepast, zoals bij nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Daarvoor is een goede en snelle samenwerking tussen de verschillende overheden nodig, maar over de rolverdeling tussen die partijen bestaat nog een aantal vragen.

Vragen
Er bestaat onduidelijkheid over de wetten en regels rondom warmte-koude opslag, zoals wie verantwoordelijk is voor de ondergrond, bij wie de baten van de energiewinning terechtkomen, wie de regie over het gebruik van de ondergrond voert en welke duurzame criteria daarbij moeten worden gehanteerd.

Cramer: heel belangrijk
Minister Cramer vindt 'het heel belangrijk dat de energie uit de bodem er komt' en heeft daarom toegezegd een taakgroep Warmte-koude opslag op te starten. Daarbij neemt het ministerie van VROM het voortouw, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Eind 2008 resultaten
Naar verwachting presenteert de taakgroep eind 2008 de eerste resultaten.
Provincie:
Tag(s):