maandag, 1. september 2008 - 9:00

Database met ervaringen projecten gelijke kansen beschikbaar

Amsterdam

Gemeenten, scholen, re-integratiebureaus en andere geïnteresseerden kunnen vanaf 1 september aanstaande op de internetsite www.maakergelijkwerkvan.nl gebruik maken van ervaringen die zijn opgedaan in projecten om mensen gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren zijn ruim honderd van deze projecten uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld methodes te vinden, om bijstandsgerechtigden te helpen aan een baan als huishoudelijke hulp, om stageplekken te vinden voor allochtone jongeren en om de kwaliteiten te meten van langdurig werklozen. De internetsite is een initiatief van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Deze site biedt een schat aan informatie die iedereen gratis kan gebruiken bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Beter goed gejat dan slecht bedacht!’
Provincie:
Tag(s):