vrijdag, 17. oktober 2008 - 9:41

Debat over toekomst Gelderse boer

Bronckhorst

Woensdag 12 november gaan Provinciale Staten in debat met betrokken inwoners en vertegenwoordigers van organisaties over de toekomst van de Gelderse boer. De discussie gaat ondermeer over de gevolgen van de marktwerking voor startende agrariers, of schaalvergroting meer zekerheid biedt in de toekomst en welke rol de provincie daarbij kan spelen.

De open ruimtes in Gelderland worden ingericht volgens een aantal plannen. De provincie vervult hierbij een rol. Zij wijzen gebieden aan waar bijvoorbeeld natuur ontwikkeld kan worden, intensieve veehouderij plaats mag vinden of woningen gebouwd mogen worden. Er is een spanning tussen de diverse functies van deze open gebieden, die van invloed is op de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector.

Marktwerking Naast het inrichten van open ruimtes benvloedt de overheid de sector ook door het geven van subsidies. Momenteel wordt er gediscussieerd over het afschaffen van de Europese subsidies voor de agrarische sector. Door het terugtrekken van de overheid zal steeds meer marktwerking ontstaan. Agrarirs moeten hierin mee gaan, willen ze een rendabel bedrijf blijven houden. Schaalvergroting en multifunctionele bedrijven lijken de oplossing te zijn.

Schaalvergroting en multifunctionaliteit Met name binnen de intensieve veehouderij en de grondgebonden landbouw biedt schaalvergroting meer zekerheid in de toekomst. Uitbreiding binnen een kleinschalig landschap, zoals in Gelderland, kan een spanning met natuur en woonomgeving opleveren. De landschappelijke mogelijkheden tot schaalvergroting zijn beperkt. Multifunctionele bedrijven lijken een oplossing te bieden. Bijvoorbeeld door het verkopen van streekproducten, door het beginnen van een camping of door agrarisch natuurbeheer. De vraag is of de provincie een rol kan spelen bij deze schaalvergroting en multifunctionaliteit?

Toekomst Marktwerking, schaalvergroting en multifunctionaliteit veranderen de agrarische sector. Grotere bedrijven vertegenwoordigen een groter vermogen en zijn een zwaardere last om over te nemen. Bedrijven zullen verdwijnen of juist verder uitbreiden. De vraag is wat de gevolgen zijn van de veranderingen in deze sector en of de boer nog een toekomst heeft.

Het debat vindt plaats in caf-restaurant Den Bremer in Toldijk (gemeente Bronckhorst) en begint om 20.00 uur.

Mening Vanaf 15 oktober kunnen inwoners reageren op de stellingen van het debat via: www.vertelhetps.nl
Provincie:
Tag(s):