maandag, 21. januari 2008 - 17:24

Deventer pakt probleem-jeugd aan

Deventer

Deventer kent een kleine groep jongeren die veelvuldig met justitie in aanraking komt. Voor hen heeft de gemeente Deventer een speciale aanpak vastgesteld. Het gaat om de intensieve begeleiding van dertig tot vijftig multiprobleemjongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar. Regizorg gaat het begeleidingstraject uitvoeren. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

In 2006 telde de gemeente Deventer 14.976 inwoners in de leeftijd tussen 12 en 24 jaar. Van deze groep zijn 610 jongeren als verdachte gehoord voor een misdrijf. Dat staat ongeveer gelijk aan 4% van alle Deventer jongeren. Het zijn vooral de jongeren tussen de 12 en 17 jaar die steeds vaker in aanraking komen met justitie. De top 3 van misdragingen bestaat uit vernielingen, mishandelingen en winkeldiefstallen.

Selectie
Voor de groep 12- tot en met 17-jarigen heeft de gemeente samen met de politie en jongerenorganisatie Coach een selectie gemaakt van multiprobleemjongeren die intensief moeten worden begeleid. Het gaat om jongeren die vaker dan één keer als verdachte zijn gehoord (meerplegers), jongeren die diverse problemen hebben en die bij meerdere instellingen bekend zijn.

Regizorg
Per jongere komt er één plan van aanpak, waarin exact staat wat iedere jongere aan hulpverlening en begeleiding nodig heeft. Via Regizorg - een nieuwe samenwerking tussen gemeente en Salland Verzekeringen - krijgt de jongere een vaste begeleider aangesteld voor de duur van minimaal een jaar.

De gemeente heeft budget om maximaal vijftig jongeren intensief en langdurig te kunnen begeleiden. In overleg met Regizorg wordt bekeken in hoeverre Coach voor bepaalde onderdelen van het plan van aanpak kan worden ingezet.

Ina Adema, wethouder jeugd, zegt over de aanpak: ‘De groep jongeren waar het hier om gaat, heeft deze vorm van intensieve begeleiding echt nodig om hun leven op het goede spoor te krijgen. Daarbij is de kennis en ervaring van Regizorg en Coach van doorslaggevend belang, net als het onderzoek van de politie naar de omvang van de groep probleemjongeren in de gemeente. Alleen door de koppeling van onderzoeksgegevens en ervaring in het veld kunnen we de jongeren zorg op maat bieden.’
Provincie:
Tag(s):