vrijdag, 13. juni 2008 - 13:09

Eigen risico ziektekosten instrument voor kwaliteit

Leeuwarden

De Friesland Zorgverzekeraar gaat vanaf januari 2009 het verplicht eigen risico van €150,- inzetten om verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg een extra impuls te geven. Ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn uitgenodigd om zelf met voorbeelden te komen van behandelingen of zorg waarin zij uitblinken. Als ze kunnen aantonen dat hun zorg ook werkelijk kwalitatief beter is dan gemiddeld en dat tegen een redelijke prijs, dan hoeft de patiënt als hij voor deze behandeling kiest het eigen risico van €150,- niet te betalen.

Het gaat daarbij om reguliere zorg, zoals bijvoorbeeld behandeling van een liesbreuk, staar, spataderen of een kijkoperatie aan de knie. De verzekerde wordt uitgebreid ingelicht over waar hij voor zijn aandoening het beste terecht kan.

Het is uiteindelijk de verzekerde die zelf bepaalt of hij van het aanbod gebruik wil maken of dat hij toch naar het eigen dichtstbijzijnde ziekenhuis wil. Als de verzekerde kiest voor de geselecteerde zorgaanbieders, dan hoeft hij het eigen risico niet te betalen en is hij tevens verzekerd van meer dan gemiddeld goede zorg. Het betreffende ziekenhuis krijgt positieve aandacht en meer patiënten, zegt de verzekeraar, omdat haar verwachting is dat een aanzienlijk deel van de verzekerden hier zeker gebruik van zal maken.
Provincie:
Tag(s):