woensdag, 6. februari 2008 - 9:11

Gebieden Plattelânsprojekten krijgen Europese Leaderstatus

Op verzoek van de provincie Friesland heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de zes gebiedsplatforms van Plattelânsprojekten de status van Leadergroep gegeven. Heel Friesland kan nu gebruik maken van de voordelen die Leader biedt. De Leader-subsidieregeling is onderdeel van het Europese fonds voor Plattelandsontwikkeling. Leader is vooral bedoeld voor versterking van de leefbaarheid van plattelandsgebieden.

De zes regio’s en de provincie zijn erg tevreden dat het ministerie van LNV de voordracht van de provincie heeft bekrachtigd. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Ons Friese plattelandsbeleid en onze praktische aanpak met Plattelânsprojekten, samen met de betrokkenen in de streek werken aan een leefbaar platteland, wordt nu provinciebreed recht gedaan!’

Tot 2013 is in totaal € 40 miljoen uit het Europese fonds voor Plattelandsontwikkeling opgenomen in het Friese provinciale meerjarenprogramma landelijk gebied. De Gebiedsplatforms hebben de taak om projectontwikkeling in de regio aan te jagen. Verder worden er kansen geboden voor het uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen Leadergebieden, zowel binnen Nederland als met andere Leadergroepen in Europa. Villages of Tradition, een samenwerkingsverband van dorpen uit verschillende Europese landen, is één van de internationale samenwerkingsprojecten uit de afgelopen periode.
Provincie:
Tag(s):