zondag, 7. september 2008 - 15:13

Geen discriminatie na weigeren homohuwelijk door Rolduc

Kerkrade

Rolduc en de gemeente Kerkrade hebben zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie door een homopaar te weigeren voor een huwelijk op Rolduc. Dit stelt het openbaar ministerie (OM) in Maastricht op basis van onderzoek.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in 2001 een bespreking heeft plaatsgevonden tussen een ambtenaar van de gemeente Kerkrade en Rolduc, waarin Rolduc aangaf dat het een bijzondere positie innam, gelet op het feit dat het onder het bisdom Roermond valt. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie kan een dergelijke attendering niet gekwalificeerd worden als discriminatie. Dit besluit wordt gesteund door het advies van het LECD (Landelijk Expertise Centrum Discriminatie)

Uit het onderzoek is verder gebleken dat er zich in de afgelopen jaren slechts één homopaar heeft gemeld dat belangstelling had voor Rolduc als trouwlocatie, maar dat heeft vervolgens zelf voor een andere locatie gekozen nadat het op de hoogte was gesteld van de bijzondere positie van Rolduc.

Uit het onderzoek in deze zaak is evenmin gebleken dat Rolduc zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie bij het afwijzen van een sollicitant zoals in de aangifte was gesteld.
Provincie:
Tag(s):