donderdag, 17. januari 2008 - 16:35

Gemeente Haarlemmermeer in gesprek over 'Wilders-film'

Haarlemmermeer

Burgemeester Theo Weterings heeft woensdagavond 16 januari samen met wethouder Michel Bezuijen en wethouder Tom Horn gesproken met een aantal Moslimorganisaties in Haarlemmermeer over de vrijheid van meningsuiting versus de vrijheid van godsdienst. Het gesprek, naar aanleiding van de commotie over de mogelijke publicatie van de film van het Tweede Kamerlid Wilders, is door iedereen als zeer positief ervaren.

De vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn beide fundamentele rechten die opgenomen zijn in onze grondwet. De vrijheid van meningsuiting is er om te garanderen dat ieder mens vrij kan zijn in zijn of haar gedachten en uitingen van deze gedachten. De vrijheid van godsdienst is er om te garanderen dat ieder mens de religie die hij of zij aanhangt in alle vrijheid en zonder discriminatie kan uitoefenen.

Maar dit betekent niet dat mensen alles kunnen zeggen. Weterings laat erover weten dat het recht op vrije meningsuiting natuurlijk niet hetzelfde is als een recht om te beledigen.

Het gezelschap heeft geconstateerd dat de verharding in de maatschappij de laatste jaren is toegenomen. De burgemeester en de aanwezige wethouders, maar ook de aanwezige Moslimorganisaties, maken zich hierover zorgen. Er is een tendens in de maatschappij om in extremen te denken. Het gezelschap vond wel dat de discussie over deze tendens breed gevoerd moet worden. Door autochtoon en allochtoon en van jong tot oud. Om deze reden roept het college van Haarlemmermeer ook iedereen op om deze discussie met elkaar aan te gaan.

Op dit moment wordt er, onder leiding van wethouder Tom Horn, gewerkt aan een Integratievisie. De kern daarvan is dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een samenleving te bevorderen waarin ieder mens wordt gerespecteerd en zich veilig en thuis voelt. Bij het opstellen van deze visie is in 2007 twee keer een conferentie gehouden met vertegenwoordigers van diverse autochtone en allochtone organisaties en andere maatschappelijke partijen.

Hierbij is gesproken over de belemmeringen voor integratie van alle Haarlemmermeerders in de levensdomeinen wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, welzijn, zorg en veiligheid. Het college wil de dialoog voortzetten omdat het brede onderwerp van integratie blijvende aandacht vereist.
Provincie:
Tag(s):