vrijdag, 4. juli 2008 - 20:41

Gemeente stelt ambities impulswijken vast

Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de ambities vastgesteld voor de impulswijken Kruidenbuurt, Stokhasselt, Groenewoud, Groeseind/Hoefstraat en Trouwlaan/Uitvindersbuurt. De nadruk komt te liggen op jongeren, inkomen en armoede. Wethouder Gon Mevis (impulswijken):

"We hebben drie ambities geformuleerd: jongeren doen het goed op school en halen een diploma, elk huishouden heeft een kostwinner, en inwoners leven boven de armoedegrens. De problemen in de impulswijken zijn ingewikkeld en hardnekkig. De aanpak er van kost veel tijd. We willen daarom tien jaar lang extra investeren in de wijken om onze ambities te bereiken."

De bewoners van de impulswijken wordt gevraagd actief mee te denken bij het bedenken van oplossingen en het uitvoeren daarvan. "Het gaat immers om hun dromen en om hun zorgen", licht Mevis toe. "Die staan centraal. Die nemen we serieus."

Met deze werkwijze zijn al ervaringen opgedaan in de Kruidenbuurt en in Groenewoud. Zo zijn in de Kruidenbuurt gesprekken gevoerd met wijkbewoners. Centrale vragen daarbij zijn: waar dromen mensen van, en waar liggen ze wakker van? Dat bleken vooral opvoeding, werk en armoede te zijn. Sindsdien zijn dat de centrale thema's in de
wijkaanpak in de Kruidenbuurt.
Provincie:
Tag(s):