donderdag, 28. augustus 2008 - 22:01

Gouverneur ontvangt 2e burgerinitiatief over ENCI

Maastricht

Medewerkers van ENCI B.V. in Maastricht zullen vrijdag een burgerinitiatief aanbieden aan gouverneur Léon Frissen. Met het aanbieden van dit burgerinitiatief beogen de medewerkers de winning van kalksteen ten behoeve van ENCI in de groeve van de Sint-Pietersberg niet eerder te beëindigen dan 31 december 2019.

Al eerder ontving het Limburgs Parlement een burgerinitiatief over ENCI. Op 29 februari 2008 werd in Limburg voor het eerst een burgerinitiatief aangeboden en wel door de Werkgroep Sint Pietersberg Adembenemend. Doel van dit initiatief was het stoppen met afgraven van de Sint-Pietersberg na 2010. Uiteindelijk leidde dit initiatief ertoe dat op 18 april 2008 door het Limburgs Parlement een motie werd aangenomen om via een wijziging van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) de winning van kalksteen niet meer toe te staan vanaf 2015 en zorgvuldig te analyseren wat de consequenties hiervan zijn. Het nieuwe burgerinitiatief van de medewerkers van ENCI richt zich tegen deze POL-wijziging.


Na ontvangst van het burgerinitiatief wordt nagegaan of het initiatief aan de voorwaarden voldoet. Zo zal gecontroleerd worden of de handtekeningen voldoen aan het vereiste van kiesgerechtigdheid. De volgende stap is de procedurebehandeling van het initiatief in de vergadering van het Limburgs Parlement van 24 oktober a.s. In deze vergadering wordt besloten of de inhoudelijke behandeling daadwerkelijk gaat plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):