woensdag, 24. december 2008 - 17:09

Groen licht voor Zwakke Schakel Nolle - West-duin

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak Zwakke Schakel Nolle – West-duin. Grondeigenaren hadden verschillende beroepen ingediend tegen onder meer het rooien van bomen. De Raad van State heeft hier vandaag alle beroepen ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het waterschap in januari 2009 kan starten met de werkzaamheden.

Op 12 november jongstleden is de zitting van de Raad van State geweest. Het waterschap, provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en de indieners van de beroepschriften hebben toen hun standpunt toegelicht aan de Raad. Vervolgens hebben de staatsraden zes weken de tijd gehad om alle argumenten te bestuderen en tot een uitspraak te komen. Een deel van de beroepen was in de tussentijd ingetrokken, omdat provincie Zeeland tot een financiële overeenstemming was gekomen met een aantal betrokkenen. Over de resterende beroepen heeft de Raad nu uitspraak gedaan.

Het waterschap zal in januari 2009 starten met het rooien van bomen. Het werk hiervoor is al aanbesteed en wordt binnenkort gegund. De aanbesteding voor de kustversterking staat gepland op 16 januari aanstaande. Het waterschap heeft bepaald dat er van 4 juli tot 1 september niet gewerkt mag worden in verband met het toeristenseizoen. De definitieve planning is pas bekend als er een aannemer is gekozen.
Provincie:
Tag(s):