dinsdag, 9. december 2008 - 16:33

Loodgieters brand Armandomuseum vrijuit

Amersfoort

Onder leiding van het openbaar ministerie Utrecht hebben politie en het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand in de Elleboogkerk waarin het Armandomuseum gevestigt was. Bij het onderzoek zijn ook de bevindingen van de extern betrokkenen meegenomen.

Het onderzoek is op de eerste plaats toegespitst op de vraag waardoor de brand is ontstaan. Hierbij is gekeken naar het werk van de loodgieters die kort voor het ontstaan van de brand werkzaamheden aan het dak van de Elleboogkerk hebben verricht, en naar mogelijke andere (technische) oorzaken. Conclusie van met name het technische onderzoek is dat een andere oorzaak dan het werk van de loodgieters niet is uit te sluiten.

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de vraag hoe de loodgieters hun werkzaamheden hebben verricht. Dit is van belang omdat er pas een strafrechtelijke veroordeling kan volgen wanneer bewijsbaar is dat zij “aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend� te werk zijn gegaan.
Hoewel op dit punt vraagtekens zijn blijven bestaan, is de conclusie dat er onvoldoende strafrechtelijk bewijs is dat zij “aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend� te werk zijn gegaan.

Alles overziende heeft het openbaar ministerie besloten niet tot vervolging van de beide loodgieters over te gaan omdat een veroordeling terzake “brand door schuld� niet te verwachten is. Er zal dan ook geen nader strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenissen rond de brand op 22 oktober 2007 worden uitgevoerd.

Het OM onderkent dat het ontbreken van een oorzaak van een dergelijke grote brand, die voor de stad Amersfoort een groot verlies betekent, niet bevredigend is. Zonder duidelijke oorzaak zijn er geen lessen voor de toekomst te trekken en blijft de vraag hoe de brand voorkomen had kunnen worden onbeantwoord.
Provincie:
Tag(s):