donderdag, 20. november 2008 - 9:14

Melkquotum verruimd voor marktwerking

Den Haag

De Europese landbouwministers gaan het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingrijpend moderniseren. Zij hebben tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel een akkoord bereikt over de zogenoemde health check.

Dit is een tussentijdse evaluatie van het Europees landbouwbeleid en de hervormingen die in 2003 zijn ingezet.

Er komt meer marktwerking in het landbouwbeleid waardoor Europese boeren de concurrentie met de wereldmarkt beter aankunnen. Het melkquotum wordt verruimd. En er komt meer aandacht voor plattelandsbeleid.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is tevreden met het akkoord. “Door deze modernisering kan de Europese landbouw beter inspelen op de groeiende en veranderende vraag naar landbouwproducten. Daarbij wordt het Europees landbouwbeleid aangepast aan de eisen van de tijd en wensen van de maatschappij�, aldus Verburg. “Het waren langdurige en lastige onderhandelingen, maar aan de belangrijkste punten van Nederland is uiteindelijk tegemoet gekomen�.

Een van de speerpunten is dat per 1 april 2015 de melkquotering wordt afgeschaft. De melkquotering was in 1984 ingesteld om overproductie van melk tegen te gaan. Om melkveehouders in 2015 een zachte landing te bezorgen, worden de quota de komende jaren stapsgewijs met 1% per jaar verruimd. Hiernaast wordt het Nederlandse quotum verhoogd met nog eens 1,5% door een technische aanpassing van de vetcorrectie. Dat betekent dat de Nederlandse melkveehouderij in 2009 opnieuw een quotumstijging van 2,5% tegemoet kan zien.

Versterking plattelandsbeleid

De middelen voor het Europese plattelandsbeleid worden verruimd via modulatie. Modulatie is het overhevelen van geld bestemd voor inkomenssteun naar het fonds voor plattelandsbeleid. De Landbouw- en Visserijraad heeft besloten om een extra modulatie toe te passen, bovenop de 5% die al bestaat. De extra modulatie wordt stapsgewijs opgevoerd: 2% in 2009, 3% in 2010, 4% in 2011, en 5% in 2012. Minister Verburg is blij dat het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie flink is bijgesteld.
Categorie:
Tag(s):