donderdag, 31. juli 2008 - 18:01

Nieuwe maatregelen na uitbraak Q-koorts

de Haag

Vandaag heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de Q-koorts uitbraak in Brabant. Vertegenwoordigers van de ministeries van LNV en VWS, GGD Nederland, het RIVM, de Voedsel en WarenAutoriteit en bestuurders uit de regio spraken over te nemen maatregelen om de uitbraak beheersbaar te houden.

* Onlangs heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren hygiëneadviezen opgesteld voor geitenbedrijven om verspreiding van de bacterie te voorkomen. De Voedsel en WarenAutoriteit zal de komende twee weken alle geitenbedrijven in het meest getroffen gebied bezoeken en inventariseren hoe de hygiëneadviezen worden nageleefd.
* Het ministerie van LNV zal samen met de Voedsel en WarenAutoriteit zorgen dat ook hobby geitenhouders geïnformeerd worden over hygiëne.
* Het ministerie van LNV zal op korte termijn mestexperts raadplegen over mogelijke maatregelen die verspreiding van de bacterie bij het uitmesten van de besmette stallen kunnen voorkomen.
* Het ministerie van LNV laat op korte termijn onderzoeken of het vaccineren van geiten tegen Q-koorts zinvol en mogelijk is. Dan gaat het bijvoorbeeld om de effectiviteit, veiligheid en beschikbaarheid van vaccins.

Voor de langere termijn is besloten dat het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM voorstellen zal doen voor nader onderzoek om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop Q-koorts wordt overgedragen vanuit de omgeving en dieren op de mens.

Q-koorts is een griepachtige ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie die van oudsher bij veel diersoorten voorkomt. Er is nog veel onduidelijk over de verspreiding van het virus. Met name schapen en geiten worden beschouwd als belangrijke besmettingsbron voor de mens.

Op dit moment ligt het aantal ziektegevallen op 686. De meldingen zijn verspreid over de oostelijke helft van Noord-Brabant en Zuid Gelderland.

Afgelopen juni heeft de minister van LNV maatregelen afgekondigd zoals een meldingsplicht voor veehouderijen waar Q-koorts wordt vastgesteld, specifiek mestbeleid voor gemelde bedrijven en een toegangsbeperking tot deze bedrijven.
Provincie:
Tag(s):