maandag, 15. december 2008 - 10:30

Officiële overname Hervormde kerk Holwerda

Holwerd

Stichting Alde Fryske Tsjerken zal vandaag de monumentale Hervormde Kerk van Holwerd overnemen. De officiële overdracht zal tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk plaatsvinden. Deze begint om 20:00 uur. De akte waarmee de overdracht wordt vastgelegd, is door mr. Siebe Swart uit Stiens opgesteld in het Fries.

Het Willibrorduskoor zal onder leiding van Jeanine Kramer en door organist Tim van der Weide muzukale medewerking verlenen tijdens de bijeenkomst.

Aan de bijeenkomst wordt muzikale medewerking verleend door het Willibrorduskoor onder leiding van Jeanine Kramer, en door organist Tim van der Weide.

De Hervormde Gemeente van Holwerd fuseert op 1 januari 2009 met de Gereformeerde Kerk ter plaatse tot Protestantse Gemeente te Holwerd in wording. De fusiegemeente komt hoofdzakelijk bijeen in de Gereformeerde Kerk. Daarbij is afgesproken dat de hervormde kerk tien tot vijftien keer per jaar zal worden teruggehuurd van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Provincie:
Tag(s):