dinsdag, 5. februari 2008 - 21:57

Onderzoek naar verdwijnen veenbodems

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe laten een onderzoek uitvoeren naar het verdwijnen van de veenbodems in Drenthe. Het inklinken van de veenbodems door verlaagde grondwaterstanden veroorzaakt bijna eenderde van de totale CO2-uitstoot in Drenthe. Eerder kwam al aan het licht dat die CO2-uitstoot flink drukt op het realiseren van de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie Drenthe.

De afgelopen decennia is het aantal hectares veengrond in de provincie Drenthe met ongeveer 42% afgenomen van 55.000 naar 30.000. Ook in de beekdalen verdwijnen veel veengronden. Die processen hebben grote invloed op het klimaat, omdat bij het proces van inklinking grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Jaarlijks gaat het om 900 Kton CO2.

Het onderzoek is een onderdeel van het programma Klimaat en Energie dat de provincie ontwikkelt. In dat programma werkt de provincie samen met bedrijven en organisaties aan majeure vraagstukken en oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Onderzoeksbureau Alterra uit Wageningen en de Vrije Universiteit Amsterdam voeren het onderzoek uit.

Het onderzoek is bedoeld om meer zicht te krijgen op de omvang en de ruimtelijke gevolgen voor het klimaatbeleid en om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen. Alterra en de faculteit Aardwetenschappen van de VU Amsterdam hebben vanuit de wetenschap ervaring met de ontwikkeling van praktijkgerichte oplossingen met betrekking tot veenbodems.

Zonder maatregelen zullen in Drenthe de komende dertig jaar bijna alle veenbodems verdwijnen. Alleen natuurgebieden met hoge grondwaterstanden vormen een uitzondering. De uitkomsten van het onderzoek leveren bouwstenen voor de herziening van het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, klimaat, natuur en landbouw.
Provincie:
Tag(s):