zaterdag, 13. september 2008 - 12:51

Oude Wagenmakerij nieuw leven ingeblazen

Blerick

In Blerick is dit weekeinde de oude Wagenmakerij aan de Marconisstraat opengesteld voor het publiek tijdens de Open Monumentendagen. Het thema van de monumentendagen is dit jaar ’Sporen’. Tussen de Wagenmakerij en Roermond zal er ook een stoomtrein rijden.

De Centrale Wagenmakerij van de Nederlandse Spoorwegen op het rangeerterrein van Blerick is met 7375 m2 een van de grote industriële rijksmonumenten van Nederland. De werkplaats had vroeger een aanzienlijk aandeel in de ontwikkeling van het spoorwegmateriaal. In de grote hallen werden goederenwagons gereviseerd. Tijdens de hoogtijdagen van de Wagenmakerij waren 160 mensen dag en nacht bezig om versleten wagons te repareren tot ze weer zo goed als nieuw waren. In de beginjaren met alleen man- en stoomkracht, maar vanaf 1914 werden er meer en meer elektrisch aangedreven machines ingezet om het werk te verlichten. Uiteindelijk werd de
wagenwerkplaats in 1969 om economische redenen gesloten. Door sluiting van de kolenmijnen daalde de vraag naar goederenvervoer per spoor sterk. De Wagenmakerij werd daardoor grotendeels overbodig. Een deel van de loods is tot en met 1995 in gebruik gebleven als technisch steunpunt voor onderhoud aan de rangeerlocomotieven van het emplacement Venlo. In 2002 kreeg de Wagenmakerij bescherming als rijksmonument.

In 2007 is BOEi, de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed, eigenaar geworden van de Wagenmakerij en de nabij gelegen kleinere werkplaats van ca. 4000 m2. Huurder van de kleine loods is het Spoorwegmuseum in Utrecht, gebruiker van de Wagenmakerij is Stibans, de Stichting tot Behoud van Af te voeren Nederlands
Spoorwegmaterieel. BOEi heeft de taak op zich genomen om dit in zwaar verval verkerende Rijksmonument te restaureren en een passende nieuwe functie te geven.

Samen met het Spoorwegmuseum, de sector Techniek van ROC Gilde Opleidingen en Stichting Stibans heeft BOEi een concept uitgewerkt voor restauratie en herbestemming van de oude wagenmakerij. De nieuwe bestemming zal uit een bijzondere mix van functies bestaan: werkend
leren voor leerlingen van het ROC, stalling voor een deel van de collectie van het Spoorwegmuseum, een restauratiewerkplaats voor Stibans en ruimte voor bedrijven (waaronder horeca / evenementen).
Provincie:
Tag(s):