dinsdag, 4. november 2008 - 22:30

Politie Rotterdam werkt samen met Turkse collega's

Rotterdam

De politie Rotterdam-Rijnmond werkt samen met veel verschillende buitenlandse collega's. Zo is er samenwerking met het politiekorps in San-Diego Amerika om te zien hoe daar met ruim 1000 vrijwilligers een soortgelijk politiekorps als in Rotterdam opgezet is. Maar met Kaapverdie, Marokko en het politiekorps uit Kayseri Turkije is een bijzondere samenwerking doordat Rotterdam veel inwoners kent die uit regio's.

Een derde van de turkse gemeenschap in Rotterdam is afkomstig uit het gebied rondom Kayseri. Kayseri ligt ongeveer 300km onder Ankara. De turkse Korpschef Orhan Özdemir bezoekt deze week met een aantal collega's het Rotterdamse korps. Hij gaf aan dat er veel interesse bestaat in opzet van wijk- en buurtagenten en was onder de indruk van hoe in Rotterdam omgegaan wordt met de ruim 170 verschillende nationaliteiten.

De gemengde samenstelling van het rotterdamse politiekorps kan ook op waardering rekenen. Een gezamelijke aanpak van terrorisme, het uitwisselen van werkwijze en informatie, is een van de speerpunten. De aanpak van overlast veroorzakende jeugd op scholen in Kayseri door de inzet van een soort vertrouwensagent, werd door Aad Meijboom, korpschef politie Rotterdam-Rijmond speciaal genoemd. Deze aanpak, niet repressief maar samen met de school, docenten en ouders aan een oplossing van problemen werken is voor Rotterdam interessant. De aanpak van drugs verschilt met die in Turkije doordat Nederland softdrugs gedoogd maar er worden 17 coffeeshops gesloten omdat ze te dicht bij scholen zitten.
Provincie:
Tag(s):