vrijdag, 25. april 2008 - 22:14

Presentatie rapport openluchtzwembad in Asser raad

Assen

Donderdag 15 mei wordt de haalbaarheidsstudie over het openluchtzwembad aan de raad van de gemeente Assen gepresenteerd. Een stuurgroep van raadsleden onderleiding van Michel Berends heeft het onderzoek begeleid. In de studie worden drie scenario’s met elkaar vergeleken op basis van financiële gevolgen en voorzieningenniveau. De onderzoekers spreken geen voorkeur uit voor een variant of een locatie.

Het onderzoeksrapport maakt een vergelijking tussen zwembaden met een basisniveau en een uitgebreid niveau en een maximale variant. De eenvoudigste variant beschikt over een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuterbad. De maximale variant krijgt als extra een groot recreatiebad en een duiktoren Ook heeft de maximale variant meer speel- en horecavoorzieningen op het gebied van horeca en een grote ligweide.

De onderzoekers berekenen in de haalbaarheidsstudie de financiële gevolgen voor de gemeente. De basisvariant vraagt een eenmalige investering van zo’n 3,5 miljoen euro. Voor de maximale variant is ruim 11 miljoen nodig. Het jaarlijkse exploitatietekort varieert van 370.000 euro in de basisvariant tot 928.000 euro voor de maximumvariant. De maximale variant trekt naar verwachting zo’n kleine 100.0000 bezoekers per jaar. De basisvariant komt uit op ruim 30.000 bezoekers.

Voor de behandeling van het onderzoeksrapport staan twee mogelijkheden open. De raad kan het college vragen om op basis van het onderzoeksrapport een voorstel te doen over een eventueel nieuw te bouwen zwembad. Ook kan de raad besluiten het onderzoeksrapport eerst zelf te bespreken en op basis daarvan het college een opdracht te geven om met een concreet voorstel te komen.

In de overeenkomst die onlangs met Van der Most is gesloten over de verkoop van DeSmelt zijn afspraken gemaakt over de mogelijke komst van het openluchtzwembad. Mocht de gemeente besluiten tot de aanleg van een openluchtbad, dan zal hierover eerst overleg met van der Most plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):