dinsdag, 14. oktober 2008 - 15:40

Provincie Groningen heeft € 30 miljoen uitstaan bij IJslandse banken

Groningen

De provincie Groningen heeft ruim € 450 miljoen aan middelen uitstaan, waarvan € 30 miljoen bij IJslandse banken. Dit bedrag van € 30 miljoen is niet alleen van de provincie, maar ook van het SNN, Regiovisie Groningen-Assen, het OV-bureau Groningen-Drenthe en Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging. De provincie beheert middelen voor deze partijen.

'Over de betaling van de rente en de aflossing van de uitzettingen bij deze twee IJslandse banken maakt de provincie zich grote zorgen,' merkt gedeputeerde Financiën Marc Calon op. 'Wij zijn in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken om te kijken hoe we, als we niet uitbetaald krijgen, deze middelen toch terug kunnen krijgen. In het slechtste scenario houden we rekening met een afboeking van € 30 miljoen en het mislopen van circa € 1,4 miljoen aan rente.'

Voor het bedrag van € 30 miljoen geldt de volgende indicatieve verdeling: provincie Groningen 48%, SNN 30%, Regiovisie Groningen-Drenthe 15%, het OV-bureau Groningen-Drenthe 6% en Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 1%.

Vandaag, 14 oktober, loopt een deposito van € 10 miljoen bij de Kauphting Bank af. Het deposito bij de Landsbanki Islands van € 10 miljoen loopt 3 november af. Einddatum van het tweede deposito bij de Kaupthing Bank van € 10,- miljoen is ook 3 november. Of de IJslandse overheid garant staat voor de terugbetaling van tegoeden is niet bekend. De provincie Groningen is hierover in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De wijze waarop de provincie Groningen middelen uitzet voldoet aan stringente wet- en regelgeving, namelijk de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het Treasurystatuut Provincie Groningen. Ook zet de provincie alleen middelen uit bij financiële instellingen die binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
Provincie:
Tag(s):