dinsdag, 15. juli 2008 - 16:46

Provincie Zeeland investeert in Pieken in de Delta

Provincie

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vijftien projecten, die in het kader van het programma Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland zijn ingediend, gehonoreerd.In totaal stelt de Provincie in 2008 ruim € 1 miljoen euro ter beschikking aan projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van de sectoren Kusttoerisme, Logistiek, Bio-energie en Maintenance.

De vijftien gehonoreerde projecten ontvangen naast de subsidie van de Provincie Zeeland een subsidie van het Rijk en van de Provincie Noord-Brabant van ruim € 4 miljoen. De provinciale subsidies zijn afhankelijk van de bijdrage die de projecten leveren aan de economische ontwikkeling in beide provincies.

De nota van het ministerie van EZ ‘Pieken in de Delta; gebiedsgerichte economische perspectieven’ (2004) is de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland. Hierin worden zes regio’s aangewezen, met elk een eigen economische groeipotentie.

De kans voor Zuidwest-Nederland is meer te profiteren van de strategische ligging in het hart van de Rijn-Schelde-Delta, tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen/Gent. Door fors in te zetten op genoemde drie speerpuntsectoren, kan geprofiteerd worden van die strategische ligging.

In de aanpak wordt ingezet op technologische ontwikkeling, innovatie en nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. De gebiedsgerichte rijksagenda moet bijdragen aan de ambitie om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa.

In totaal waren 20 projecten voor Zuidwest-Nederland ingediend. 15 van deze projecten krijgen subsidie vanuit het programma.
Provincie:
Tag(s):