woensdag, 3. september 2008 - 15:47

PvdA wil verdergaande paalrot maatregelen

Rotterdam

PvdA-raadslid Duco Hoogland heeft vandaag enkele suggesties gedaan aan het gemeentebestuur van Rotterdam om mensen die gedupeerd zijn door paalrot beter te kunnen helpen.

Het aanpakken van paalrot kost een hoop geld. Veelal meer dan €60.00,- per woning. Met het aanpakken van de palen onder het eigen huis zijn mensen er ook vaak nog niet. Veelal zijn een aantal huizen gebouwd op dezelfde fundering en zijn huizen aan elkaar gekoppeld. Wanneer niet iedereen meedoet scheuren de huizen uiteindelijk van elkaar af. Uiteindelijk moet er dan een nog grotere investering gedaan worden.

Hoogland: “Het aanpakken van de fundering heeft alleen echt zin wanneer elke woning die op één fundering staat meedoet. Dit betekend dat vaak alle huizen van een rijtje mee moeten betalen aan het herstel. Soms zijn huiseigenaren echter niet bereid om die investering te doen, waardoor het hele rijtje naar de gallemiezen gaat. De gemeente moet in zo’n geval optreden, ofwel eigenaren te dwingen mee te doen. Wanneer mensen het echt niet kunnen betalen dan moet de gemeente maatwerk verrichten. Een mogelijkheid kan zijn dat de gemeente het geld voor de werkzaamheden voorschiet. Bij een uiteindelijke verkoop van de woning kan de gemeente haar investering dan weer terug krijgen.�


Een ander punt van Hoogland is het informeren van kopers van huizen over mogelijke problemen met paalrot in de buurt. Wanneer in het verleden bij huizen in de buurt herstelwerkzaamheden van de fundering zijn geweest, dan is de mogelijke kans op problemen bij een huis in de wijk vergroot. Veel kopers vragen dan ook de verleende bouwvergunningen van de straat en buurt op. Met deze informatie in de hand kunnen kopers een goede afweging maken over bijvoorbeeld het doen van een aanvullend palenonderzoek op de beoogde woning. Deze vergunningen moeten dan wel goed gedocumenteerd zijn.

Hoogland: “Ik heb signalen ontvangen dat dit niet altijd goed gedaan wordt. Dat kan natuurlijk niet. De gemeente dient betrouwbaar te zijn. Ik heb nu gevraagd in hoeverre deze signalen juist zijn. De gegevens moeten in elk geval nu goed gearchiveerd gaan worden zodat men bij het kopen van een huis een goede afweging kan maken.�
Provincie:
Tag(s):