dinsdag, 16. september 2008 - 22:03

Scholieren veilig naar school

In het kader van het project: 'Scholieren veilig naar school' heeft de Zeeuwse politie dinsdagochtend op de routes Wolphaartsdijk-Goes en Kapelle-Goes gecontroleerd.De aanleiding van de controle zijn diverse ruzies tussen scholieren op bovengenoemde routes in het afgelopen jaar.

Die ruzies ontstonden vooral als grote groepen elkaar passeerden onderweg naar school. Op de overwegend smalle fietspaden wordt/werd elkaar geen ruimte gegund wat resulteerde in het nodige duw- en trekwerk en zelfs uitmondde in grote vechtpartijen.

Door deze controle, en komende controles, wil de Zeeuwse politie proberen de problemen tussen scholieren tot een minimum te reduceren. Ook wil zij het veiligheidsgevoel van scholieren vergroten, zodat zij gewoon weer veilig op de fiets naar school kunnen. Bij het constateren van een conflict of verkeersgevaarlijk gedrag wordt tijdens de controles repressief opgetreden, dat wil zeggen dat overtreders een proces-verbaal krijgen.

Dinsdagochtend zijn bij zo'n controle tien bekeuringen uitgedeeld voor het negeren van rode verkeerslichten en het niet voldoende rechts houden, waardoor anderen niet fatsoenlijk kunnen passeren. De Zeeuwse politie gaat vaker van dit soort controles uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):