dinsdag, 28. oktober 2008 - 15:32

Teeven: ‘Illegaal roken kan ook in Nederland sterk groeien’

Den Haag

Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW, overhandigde dinsdag het rapport ‘Illegale handel in shag en sigaretten. Nederland als criminele groeimarkt’ aan Fred Teeven, fractielid van de VVD in de Tweede Kamer. In het rapport wordt gewaarschuwd voor een mogelijk forse groei van de illegale markt voor tabak als de tabaksprijzen in Nederland volgend jaar verder omhoog gaan.

De huidige omvang van de ‘zwarte markt’ in Nederland wordt geschat op 8%. De douane heeft inmiddels een sterke toename van inbeslagnames van illegale partijen sigaretten gemeld.

Bij de presentatie van het rapport zei onderzoeker Paul Koedijk: ‘Het rapport van Integis onderstreept de bedreiging voor de volksgezondheid voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, bij het ontstaan van een ongereguleerde markt. Daarbovenop dreigen extra schadelijke effecten door de opkomst van namaak-merksigaretten uit China en zogeheten cheap whites uit Rusland en Oost-Europa.’

Die laatste zijn speciaal voor Westerse markten geproduceerde sigaretten met fancy merken die via smokkelroutes hierheen worden gebracht. Het betreft ongereguleerde producten met een scala aan ongecontroleerde bestanddelen en stoffen.

VNO-NCW-directeur Niek Jan van Kesteren zei: ‘Nederland is op het punt aangekomen waarbij we moeten zeggen: bezint eer ge begint. We moeten een beheerst beleid voeren als het om accijns op tabak gaat. Het rapport maakt duidelijk dat met de verhoging van de accijnzen het risico op criminalisering sterk toeneemt.’

In zijn reactie stelde VVD-parlementariër Fred Teeven: ‘Ik denk dat georganiseerde misdaad in Nederland al lang bij illegale tabak is betrokken. We moeten daarom de controlefunctie van de douane daarom versterken en intensiveren.’
Provincie:
Tag(s):