vrijdag, 22. februari 2008 - 10:40

Uitspraak in kwestie containerstickers

Winterswijk

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen heeft alle vorderingen van de heer Sluiskes tegen de gemeente Winterswijk afgewezen. Dit blijkt uit het vonnis van de rechtbank in het kort geding dat de heer Sluiskes tegen de Gemeente Winterswijk aangespannen heeft.

Het vonnis is vrijdag bekend gemaakt. De gemeente blijft dan ook bij haar plan om de stickers via een wijziging van de Afvalstoffenverordening te verbieden.

De vordering van de heer Sluiskes om de gemeente te bevelen zijn afval in te zamelen, wordt afgewezen omdat de gemeente aangeeft containers met stickers voorlopig te blijven legen. Dit in afwachting van regelgeving.

De vordering tot rectificatie wordt afgewezen omdat de gemeente in het bericht van 10 januari 2008 ondubbelzinnig aangeeft dat de containers voorlopig geleegd zullen worden. De vordering om de gemeente te verbieden tot een stickerverbod over te gaan en de eis aan de gemeente om binnen een termijn van drie weken tot regelgeving te komen, wees de rechter eveneens af.

De rechter in kort geding is namelijk niet bevoegd om hier een uitspraak over te doen.

De rechter stelt wel dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld door op 11 december 2007 bekend te maken dat containers met stickers met ingang van 1 januari 2008 niet meer zullen worden geleegd.

Het is volgens de rechter aan de gemeente om beleid te formuleren en dit zo spoedig mogelijk om te zetten in regelgeving. De gemeente gaat hier de komende tijd mee aan de slag.
Provincie:
Tag(s):