vrijdag, 11. januari 2008 - 12:13

Unieke combinatie biomassaverbrandingsinstallatie en landschapsonderhoud een feit

Beetsterzwaag

Op woensdag 16 januari zal Anita Andriesen, gedeputeerde van de provincie Friesland, de officiële opening verrichten van de biomassaverbrandingsinstallatie in Beetsterzwaag. Bij dit bio-energieproject, dat in z’n hele opzet uniek is in Nederland, levert de agrarische natuurvereniging De Alde Delte via een houtgestookte verbrandingsinstallatie duurzame energie aan Revalidatie Friesland en de School Lyndensteyn.

De houtverbrandingsinstallatie is gebouwd aan de Beetsterweg op zo’n 500 meter afstand van het revalidatiecentrum en de school.
De biobrandstof is afkomstig uit de voor Zuidoost Friesland karakteristieke houtwallen en houtsingels. De doelstelling van het project is om met de energieopbrengst van het snoeihout het onderhoud van deze landschapselementen zoveel mogelijk te bekostigen.
Provincie:
Tag(s):