zaterdag, 16. augustus 2008 - 17:21

Verkeerssituatie Zenithlaan nogmaals onder de loep

Hoogeveen

De stuurgroep WOP Krakeel in Hoogeveen heeft een extern bureau -Goudappel Coffeng BV- ingeschakeld om een vervolgonderzoek te doen naar de verkeerssituatie in de Zenithlaan. Een aantal jaar geleden is het plan om de kruising Zenithlaan-Galileilaan in zijn geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer komen te vervallen.

Wel hebben de stuurgroep WOP Krakeel en de gemeente destijds besloten het kruispunt zo aan te passen dat slechts rechtsaf-in en rechtsaf-uit gemotoriseerd verkeer mogelijk is. Deze aanpassing is twee jaar geleden uitgevoerd. “Na deze aanpassing is de afspraak met de wijk gemaakt om de effecten van deze verkeersmaatregel over twee jaar te evalueren. De tijd is nu aangebroken om met een vertegenwoordiging van bewoners en hulpdiensten om tafel te gaan� aldus stuurgroepvoorzitter Wietze van der Zwaag.

De komende maand gaat Goudappel Coffeng BV-door middel van interviews met een vertegenwoordiging van bewoners en hulpdiensten- de verkeerssituatie in de Zenithlaan onderzoeken. De stuurgroep wil alle argumenten voor en tegen volledige afsluiting van het kruispunt nogmaals helder en objectief op een rij hebben. Hierbij kan het zowel gaan om verkeerskundige als stedenbouwkundige argumenten.

De uitkomsten van de gesprekken worden verwerkt in een eindrapportage. In deze rapportage staan alleen bevindingen en worden dus geen conclusies getrokken. Naar verwachting wordt het rapport eind dit jaar met de wijk besproken. Uiteindelijk nemen de stuurgroep WOP Krakeel en de gemeente een besluit over de toekomstige verkeerssituatie.
Provincie:
Tag(s):