dinsdag, 1. juli 2008 - 14:33

Waterschap Groot Salland participeert in klimaatproject WAVE

Zwolle

Op dinsdag 1 juli 2008 is in Twente het Europese klimaatproject WAVE van start gegaan. Doel van dit internationale project is om de waterhuishouding aan te passen aan de klimaatverandering. Dit heeft het waterschap dinsdag bekendgemaakt.

Partners uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië brengen ieder hun kennis en ervaring in op het gebied van waterbeheer. Het klimaatproject WAVE ondersteunt de ingebrachte projecten van deze partners en bevordert samenwerking en kennisontwikkeling. Vanuit West-Overijssel participeert het Waterschap Groot Salland in het Wave-project.

Water kent geen grenzen
Water in beken en rivieren houdt zich niet aan landsgrenzen; overstromingen en verdroging komen overal voor. Het is belangrijk om daarin samen te werken en van elkaar te leren. WAVE ondersteunt dat. De partners in het Europese project ontwikkelen gebiedsvisies en voeren daarna projecten uit.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Op dinsdag 1 juli werd in het kader van de start van het WAVE-project een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vervolgens verzorgde waterschap Regge en Dinkel een rondleiding langs Reggeherstelprojecten.

Deze rondleiding werd afgesloten bij de OLA fabriek in Hellendoorn waar het befaamde Ben & Jerry's ijs wordt geproduceerd. Ben & Jerry's is toegewijd aan een duurzame manier van ondernemen met gedeelde welvaart en met respect voor aarde en milieu. De sociale missie van Ben & Jerry's richt zich in Nederland op klimaatproblematiek & jongeren, een inzet die prima past bij het WAVE klimaatproject.

De gezamenlijk organiserende internationale partners van het WAVE klimaatproject zijn: waterschap Regge en Dinkel (hoofdpartner) en waterschap Groot Salland, het Wasserverband Eifel und Rur (Duitsland), het Institution d'Amenagement de la Vilaine (Frankrijk), de Vlaamse Milieumaatschappij (België) en Somerset County Council (Groot-Brittannië) .

De totale omvang van het WAVE klimaatproject is natuur en landbouw. De waterprojecten kenmerken zich door een kleinschalige aanpak in een nauw samenwerkingsverband van alle plaatselijk betrokkenen. Die samenwerking is van cruciaal belang.
Provincie:
Tag(s):