vrijdag, 21. november 2008 - 10:10

Wetterskip Fryslan heeft beste website

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Wetterskip Fryslan de beste website van de waterschappen in Nederland. Dit maakte de Overheid heeft Antwoord, een dienst van het Ministerie van BZK, donderdag bekend.

Aan de hand van zogenaamde ‘checklists’ werd de mate van de dienstverlening via de website beoordeeld bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen gemeten.

De ‘checklists’ bevatten beoordelingscritieria voor het verbeteren van de dienstverlening door de overheid en het oplossen van knelpunten. De beoordelingscriteria worden jaarlijks aangepast.
Provincie:
Tag(s):