donderdag, 20. november 2008 - 13:44

Zeeland.nl voor het tweede jaar verkozen tot nummer 1

Provinciaal

Voor het tweede jaar staat de website van de provincie Zeeland, www.zeeland.nl, bovenaan in de provinciale ranglijst van Overheid.nl Monitor.De website van de provincie Zeeland scoort hoog op dienstverlening, transparantie en toegankelijkheid.

Als voorbeeld voor dienstverlening zijn er op de website vergunningen en
subsidies digitaal aan te vragen. Het live kunnen volgen van de Statenvergadering op zeeland.nl is het bewijs dat er wordt gewerkt aan transparantie. Ook is de website toegankelijk voor mensen met een visuele of motorische beperking.

Op 8 juli 2008 heeft de provincie Zeeland hier het waarmerk 'drempelvrij' voor behaald. Karla Peijs, Commissaris van de Koningin van Zeeland:
"We zijn trots op deze prestatie. We streven er als provincie naar dat ieder inwoner van Zeeland via de website kan zien waar we mee bezig zijn. Transparantie staat hoog in ons vaandel."

Gedeputeerde Marten Wiersma, portefeuillehouder ICT: "Wij blijven inzetten op een doorgaande verbetering van de digitale toegankelijkheid van de provinciale dienstverlening. Deze zin hebben we letterlijk opgenomen in ons collegeprogramma Nieuwe Verbindingen. Het op nummer 1 staan in de provinciale ranglijst bevestigt dat we goed bezig
zijn. Maar we blijven altijd streven naar verbetering van onze digitale dienstverlening."

In 'Overheid.nl Monitor' houdt Stichting ICTU, een instelling van en voor overheden, de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de websites van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries periodiek bij in gezamenlijkheid met de webbeheerders van deze websites. Overheidgeeft
Antwoord©is één van de programmabureaus van ICTU. Overheid geeft Antwoord© draagt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan een online toegankelijke overheid. Zo stimuleert en inspireert Overheid geeft Antwoord© overheidsorganisaties bij de doorontwikkeling en verbetering van hun website.
Provincie:
Tag(s):