donderdag, 21. augustus 2008 - 9:08

###ZIE 81240 Veiligheids-maatregelen rond wedstrijd PSV - Feyenoord

Amsterdam

De Amsterdamse Driehoek (politie, justitie en gemeente) neemt forse veiligheidsmaatregelen rond de voetbalwedstrijd PSV-Feyenoord op zaterdag 23 augustus in de Amsterdam ArenA. Deze maatregelen zijn er op gericht om de openbare orde te handhaven.

Uit inlichtingen en andere informatiekanalen van de politie blijkt dat er ongeregeldheden rond de wedstrijd kunnen ontstaan. Er zijn aanwijzingen dat de harde kernen van Ajax en Feyenoord, al dan niet gesteund door bevriende hooligans uit andere steden, elkaar rond de wedstrijd willen treffen. Er wordt voor die dag een noodverordening afgegeven, er wordt preventief gefouilleerd en er zal voldoende politie op de been zijn.

Op de dag van de wedstrijd zal er een forse politie-inzet zijn zodat eventuele incidenten zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt en een grote verstoring van de orde uitblijft. Voor het gebied rond de Amsterdam ArenA wordt een noodverordening afgekondigd. Dit betekent dat mensen die daar niets te zoeken hebben, zoals supporters van andere voetbalclubs, zich niet groepsgewijs in het gebied mogen bevinden. Als zij dit wel doen, dan zijn zij strafbaar.

Naast de bestaande veiligheidsrisicogebieden worden er extra gebieden aangewezen waar de politie preventief kan fouilleren. Bij preventief fouilleren heeft de politie het recht iedereen binnen een bepaald gebied te controleren op wapens.

Tot slot heeft de burgemeester voorbereid dat in het uiterste geval bestuurlijk ophouden kan worden ingezet. Bestuurlijk ophouden is een maatregel waarmee mensen voor de duur van maximaal twaalf uur bij (dreigende) verstoring van de openbare orde kunnen worden opgehouden.
Provincie:
Tag(s):