vrijdag, 19. juni 2009 - 22:45

Aantal grow- en smartshops van 27 naar 7

Tilburg

Burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg heeft de aanvraag van een growshop aan de Perosistraat geweigerd. Bureau BIBOB in Den Haag en de gemeente Tilburg achten het gevaar dat de shop misbruikt wordt voor criminele activiteiten zeer groot. Deze beslissing past in de beleidslijn om het aantal grow- en smartshops in de stad terug te dringen en uit
de criminaliteit te halen.

Burgemeester Ruud Vreeman: "Dit soort shops blijkt nogal eens een dekmantel voor criminele activiteiten. Door ze allemaal te dwingen een vergunning te voeren hebben veel uitbaters inmiddels eieren voor hun geld gekozen, waarschijnlijk bang voor de intensieve controle. Begin 2008 hadden we er 27, en nu zijn het er nog maar zeven. Inmiddels is het
ondernemers duidelijk dat je met criminele intenties in deze stad niet meer aan de bak komt met je growshop."

Met de invoering van de vergunningplicht is er sprake van een maximumstelsel. Als een bestaande shop verdwijnt, om wat voor reden dan ook, dan neemt het toegelaten aantal et één af. Vestiging van nieuwe shops is niet meer mogelijk.

Begin 2008 heeft de gemeente Tilburg een inventarisatie gemaakt van alle ondernemers die een grow- en smartshop uitbaten. Dit bleken er 27. Ze hebben allemaal een brief gekregen waarin ze de mogelijkheid kregen een aanvraag in te dienen binnen een gestelde termijn. Zeventien bedrijven hebben toen geen aanvraag ingediend en hebben hun handel gestaakt.
Tien bedrijven dienden daadwerkelijk een aanvraag in. Van deze tien aanvragen is uiteindelijk in zeven gevallen een vergunning verstrekt.
Provincie:
Tag(s):