dinsdag, 25. augustus 2009 - 11:41

Blauwalgen aangetroffen in de Klarenbeek bij het Veldhuizerbos

Ede

Waterschap Vallei & Eem heeft in de Klarenbeek bij het Veldhuizerbos in Ede blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water.. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water.

Het is niet mogelijk om het water te verversen omdat het een stilstaand water is.

Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden. Bij honden die ziek worden is het verstandig om bij een bezoek aan de dierenarts te melden dat het dier met blauwalgen in aanraking is geweest.

Het waterschap heeft de gemeente gevraagd om waarschuwingsbordjes bij de watergangen/vijvers te plaatsen. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken.

Met vragen over blauwalgen kunnen inwoners bellen met het waterschap, telefoon (033) 434 60 00 of kijken op de internetsite van Waterschap Vallei & Eem: www.wve.nl . Kijk onder actueel en kies dan ‘dossiers’ en vervolgens blauwalgen.
Provincie:
Tag(s):