dinsdag, 17. februari 2009 - 14:41

Boren naar aardwarmte in de Koekoekspolder

Kampen

Uit een haalbaarheids-onderzoek blijkt dat op een diepte van bijna 2 kilometer in de Overijsselse Koekoekspolder voldoende warm water verwacht kan worden. Daarmee kan aardwarmte 60 tot 80% van de warmtevraag van de tuinbouw dekken. Bovendien kan met aardwarmte 50 tot 100 kiloton CO2 uitstoot per jaar bespaard worden. Behalve voor de tuinbouw kan aardwarmte ook ingezet worden voor woningen en kantoren.

Voorwaarde is dat er binnen twee jaar vanaf nu daadwerkelijk naar aardwarmte geboord wordt en de kassen hier gebruikt van maken. Minister Gerda Verburg stimuleert de omschakeling van de glastuinbouw naar een energiezuinige en zelfs energieleverende sector. Hiervoor is een regeling in het leven geroepen - Marktintroductie Energie Innovaties - die subsidies ter beschikking stelt voor onder meer het gebruik van aardwarmte.

Opsporingsvergunning
De betrokken tuinders in de Koekoekspolder - georganiseerd in twee clusters - hebben die subsidie aangevraagd. Maandag 16 februari is de beschikking van het ministerie ontvangen: twee keer twee miljoen euro voor het boren en testen van de aardwarmtebron en het aansluiten van de bron op de verwarmingsystemen van de kassen.

De gemeente Kampen, provincie Overijssel en de glastuinders kunnen nu dus samen aan de slag voor de aanleg van de putten en de infrastructuur. Gemeente en provincie betalen mee. De provincie Overijssel wacht nu nog op antwoord van het ministerie van Economische Zaken (EZ) waar een aanvraag voor een zogenoemde opsporingsvergunning ligt. De vergunning wordt deze zomer (omstreeks augustus) verwacht.

Publieke belang
Gedeputeerde Theo Rietkerk (Ruimte, Wonen en Milieu): “Het is uniek in Nederland dat een provinciebestuur op deze manier met de bedrijven een dergelijk project ontwikkelt. Aardwarmte levert in beginsel een laag rendement op. Juist bij duurzame projecten die wat kosten en mede daardoor risicovol zijn, voelt de provincie zich medeverantwoordelijk.�

Een andere reden om als provinciebestuur mee te doen ligt in het feit dat de provincie borg wil staan voor het publieke belang: het milieueffect en de beschikbaarheid voor alle warmtevragers in het gebied.

Warmtebedrijf
De volgende stappen in dit proces zijn het ontwerpen van een warmtebedrijf. Deze kan de winning en exploitatie doen, samen met provincie, gemeente en tuinders en het doorrekenen van een businesscase en de rentabiliteit op bedrijfsniveau. De businesscase is naar verwachting medio 2009 klaar.

Gedeputeerde Rietkerk heeft een oproep gedaan naar de ministers van LNV en EZ om de aangekondigde garantieregeling voor de financiële risico’s van het boren te kunnen verzekeren, snel in werking te laten treden. Er is nog niet gereageerd door beide ministeries.
Provincie:
Tag(s):