woensdag, 3. juni 2009 - 6:59

Code 'droog' van kracht in Vechtdalgemeenten

Regio

Vanaf 1 juni geldt in de Vechtdalgemeenten, waar de gemeente Hardenberg onder valt, de code 'droog'. Dit betekent dat er geen open vuren mogen worden aangelegd en dat geen gebruik kan worden gemaakt van verleende stookontheffingen. Er wordt streng gecontroleerd op de handhaving hiervan.

De droogte van de afgelopen periode zorgt voor een verhoogde kans op een natuurbrand en een snelle uitbreiding daarvan. De gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben op grond hiervan een stookverbod ingesteld.

Bij aanhoudende droogte kan een kleine brand zich snel ontwikkelen tot een omvang die uit de hand loopt. Wordt er gebarbecued, zet dan een emmer water daarbij, zodat een beginnend brandje geblust kan worden.

Voor de regio IJsselland betekent code 'droog' extra waakzaamheid en worden er boven bosrijke gebieden in onze regio patrouillevluchten uitgevoerd volgens een vliegschema. Voor de lokale brandweerkorpsen betekent dit extra waakzaamheid en in geval van brand worden sneller extra voertuigen ingezet voor assistentie en aflossing.
Provincie:
Tag(s):